Tokiko Gobernu Batzarrak, 2018ko otsailaren 19an egindako bilkuran, Ubitartegain eremuko urbanizazio proiektuaren aldaketa lehendabizikoz onartu zuen eta jendeaurrean jarri zuen hogei lanegunez.

Eragin horietara, JENDAURRERAN JARTZEN DA PROIEKTUA, azter dadin eta egokitzat jotzen diren alegazioak aurkez daitezen. Jendaurreko epea amaituko da datorren MARTXOAREN 28AN.