Udala Pedro Mugurutza eskolak eraisteko erabakian berretsi da, txosten teknikoa aztertu ondoren

  • Udaleko txosten tekniko sakon batek eraikinaren egoera orokorra oso kaskarra dela diagnostikatu du. Eraikinak “iraunkortasun-arazoak” ditu, eta txosten teknikoak berak baztertu egiten du “behin betiko” konpondu ahal izatea, jarduketak ekarriko lukeen kostu ekonomiko neurrigabea dela eta.
  • Txostena gobernu-taldearen eta oposizioko alderdiaren esku utzi da, eraikinean zein inguruan egin beharreko jarduketak proposatu ahal izateko.

Elgoibarko Udalak mahai gainean du jada Pedro Mugurutza eskola zaharren kokaguneko egungo egoerari eta etorkizuneko jarduketei buruzko txosten teknikoa

Udaleko txosten tekniko sakon batek eraikinaren egoera orokorra oso eskasa dela diagnostikatu du, eta hezetasunen, barne-egokitzapenaren, egituraren, fatxadaren eta irisgarritasunaren arazo kritikoak agerian utzi ditu. Eraikinaren inguruak ere esku hartu behar du, egiturazko eta hondoratzeko arazoak baitaude ondoko plazatxoan, baita saneamendu-sareko beste hutsune batzuk ere.

Azterketa teknikoak azpimarratzen du aldian behin esku hartu behar dela, 5 urtean behin, eraikinaren iraunkortasun-arazoei aurre egiteko, baita hasierako egokitzapena egin ondoren ere. Era berean, 2022an egindako prozesu parte-hartzaile bat ere hartu da kontuan; prozesu horrek ondorioztatu zuen aparkaleku gehiago eta oinezkoentzako konexio hobea behar zirela Usetxe plazan berdegunearekin, eraikina eraisteari aurka egin gabe. HAPOan ere ez dago inongo erakunderen edo talde politikoren alegaziorik, antolamenduari dagokionez.

Hasierako kalkulu ekonomikoek erakusten dutenez, sotoko solairua bakarrik birgaitzeko kostua eraispenaren eta eraikuntza berriaren kostuaren parekoa da. Hala ere, eraikinaren birgaitze osoak bikoiztu egingo luke kostu hori, eta, gainera, kostu handiagoko mantentze-lanak eta aurrekontu-desbideratze nabarmenak izateko arriskuak ekarriko lituzke.

Txosten teknikoak adierazitakoa kontuan hartuta, eta HAPOaren jarraibideekin eta partaidetza-prozesuan adierazitako nahiekin bat etorriz, Udalak eraikina osorik eraistea eta sotoko solairu berri bat eta gainazalean urbanizazio berritu bat eraikitzea proposatzen du. Ikuspegi horrek erraztu egingo du Usetxe plaza ondoko berdeguneekin integratzea, eta aparkatzeko eta beste hirigintza-premia batzuetarako diseinu malguagoa eta egokiagoa ahalbidetuko du.

Asmo handiko proiektu hori aurrera eramateko, Ideia Lehiaketa bat egin nahi da, 2024an arkitekturako profesionalentzat irekia, obrak 2025ean hasteko helburuarekin. Ekimen honen bidez, egungo espazioaren egitura- eta erabilera-arazoak konpontzeaz gain, Elgoibarko hiri-ingurunea biziberritu eta nabarmen hobetu nahi da.

Bestalde, txostena oposizioko alderdiaren esku utzi da, proposamenak egin ditzaten, bai eraikinean, bai inguruan.

Elgoibarko Udalak konpromisoa hartzen du herritarrei proiektuaren aurrerapenaren berri emateko eta hartutako konponbideek elgoibartarren behar eta itxaropenei modu eraginkorrean eta iraunkorrean erantzungo dietela ziurtatzeko arduraz lan egiteko.