Olaizagako igerilekua sorosleen grebaren ondorioz itxita edo zerbitzu murritzean egon den denbora-tarteko abonuak itzultzea onartu du Udal Kirol Patronatuak

  • Guztira, 1.534 abonaturengan izan zuen eragina, eta itzuli beharreko zenbatekoa 24.111,05 eurokoa da.
  • Itzulketa-prozesua urriaren 1etik abenduaren 22ra bitartean egingo da. Erabiltzaile bakoitzaren ordainketak egin ziren kontu korronteetan gordailutuko dira zenbatekoak.


Elgoibarko Udal Kirol Patronatuaren Zuzendaritza Batzordeak aho batez erabaki du Olaizagako igerilekua BPXport zerbitzuaren enpresa emakidadunaren sorosleen grebaren ondorioz ixteagatik kaltetutako erabiltzaileek ordaindutako kopuruak kalkulatu eta itzultzea.


Itzuli beharreko kopuruen kalkulu zehatz hori funtsezko hainbat faktoretan oinarritu da:

  • Udal Kirol Patronatuaren abonamenduan sartutako instalazio guztiak hartu dira kontuan, eta bakoitzari balio bat esleitu zaio, erabilera-mailaren eta urtean zehar irekita egondako denboraren arabera. Olaizagako igerilekua ongarri osoaren % 30 dela baloratu da.
  • Olaizaga Kiroldegia urte osoan zenbat egunetan dagoen irekita kalkulatu da, itxiera-egunak kenduta, abuztu osoan, urtarrilaren 1ean eta abenduaren 25ean. Emaitza izan zen Olaizagako igerilekua urtean 332 egunez irekitzen dela. Ordainketa-modalitate bakoitzeko ordaindutako kopurutik abiatuta eta urteko 332 irekiera-egunak kontuan hartuta, eguneko kostua zehaztu da.
  • Sorosleen greba apirilaren 22an hasi zen, eta maiatzaren 15era arte luzatu zen. Ondorioz, 23 egunez itxi zuten Olaizagako igerilekua. Maiatzaren 15etik aurrera, sorosle batzuk lanera itzuli zirenean, igerilekua arratsaldez eta hilean asteburu batez berriz ireki zen, hau da, igerilekuaren balioaren % 75 abonuaren % 30ean. Uztailaren 31ra arte greban egon ziren gainerako bi sorosleek Olaizagako igerilekua % 75ean itxita egotea eragin zuten, guztira 78 egunez, lanera itzuli arte.

 

Kalkuluak modalitate bakoitzeko abonatuen guztizko kopurua hartu zuen kontuan apirilaren 22an. Guztira, 1.534 abonaturengan izan zuen eragina, eta itzuli beharreko zenbatekoa 24.111,05 eurokoa da.


Itzulketa-prozesua urriaren 1etik abenduaren 22ra bitartean egingo da. Erabiltzaile bakoitzaren ordainketak egin ziren kontu korronteetan gordailutuko dira zenbatekoak.