Elgoibarren bertako zuhaitz-espezieak landatzea sustatzeko dirulaguntzak emango ditu Udalak

  • 2023. urteari dagokion deialdian 20.000 euro bideratuko dira dirulaguntza horietarako.
  • Neurri horiek ezarrita, Elgoibarko Udalak tokiko ingurumena kontserbatzea eta bertako zuhaitz-masak sortzea sustatu nahi du.
  • Oinarriak  eta informazio gehiago

Elgoibarko Udalak dirulaguntzak eskaintzen ditu udalerrian bertako zuhaitz-espezieak landatzeko. 2023. urteari dagokion deialdian 20.000 euro erabiliko dira dirulaguntza horietarako.

Dirulaguntza honen helburu nagusia udalerrian zuhaitz autoktonoak landatzea da, bertako espezieak erabiliz mendien baso-berritzea bultzatzeko. Gaur egun, zuhaitz-masa autoktonoak urriak dira gure mendietan, eta, beraz, ekimen honen helburua egoera hori konpontzea da.

Dirulaguntzaren helburua da Elgoibarko udalerrian dauden lurretan zuhaitz autoktonoak landatzea sustatzea. Landaketetarako ezarritako baldintzak honako hauek dira:

  1. Hautagarria izateko gutxieneko lur-azalera hektarea erdikoa da (5.000 m2).
  2. Landatutako espezieek autoktonoak izan behar dute.
  3. Hektarea bakoitzeko gutxienez 500 ale behar dira. Justifikatutako kasuetan, laguntzak eman ahal izango dira ale gutxiago landatzeko.
  4. Nahitaezkoa da landatutako aleetan babesleak jartzea.
  5. Landaketa azaroan, abenduan, urtarrilean, otsailean eta martxoan egin behar da.


Diruz lagundu daitezkeen gastutzat hartuko dira bai landareak erostea, bai proiekturako beharrezkoak diren babesleak eta zutoinak erostea.

Laguntzak oinarrietan ezarritako baldintzak betetzen dituzten eskatzaile guztiei emango zaizkie.

Eskaerak elektronikoki aurkeztu beharko dira herritarren atarian.

Neurri horiek ezarrita, Elgoibarko Udalak tokiko ingurumenaren kontserbazioa eta zuhaitz-masa autoktonoen sorrera sustatu nahi ditu, komunitatearen ongizatean eta gure ingurune naturalaren babesean lagunduz.

Informazio gehiago nahi izanez gero, eta oinarriak eta deialdia bere osotasunean ikusi nahi izanez gero, Udalaren webgunea bisitatu edo udal bulegoetara jo (Santa Ana, 2, 943 74 10 50).