Elgoibarrek eta Mendarok tokiko eguzki-parke fotovoltaiko bat sustatuko dute, herritarrei energia berriztagarria eta KM0 eskaintzeko

  • Formula horri esker, denbora laburrean 1 MW eta 5 MW arteko potentzia duten energia-azpiegiturak egongo dira Elgoibarren eta Mendaron ehunka familia energia berdez hornitzeko.
  • Ane Beitia Elgoibarko alkateak eta Iñaki Arregi Mendaroko alkateak azpimarratu dute “urrats erraldoia da. Energia eskuratzea demokratizatzen dugu, beren energia sortzen duten kontsumitzaileak izango gara. Horrela, ingurune berdeagoa eta iraunkorragoa eraikitzen jarraitzen dugu, emisioen inpaktu txikiagoarekin eta lankidetzan oinarrituta”.

Elgoibarko eta Mendaroko Udalek Ekiola Energia Sustapenak, S.L.rekin lankidetza-protokoloa sinatzea onartu dute, plaka fotovoltaikoen energia-kooperatiba bat bultzatzeko, herritarrei energia berdea, jasangarria eta KM 0 eskuratzeko aukera emateko.

Protokolo horretan zehazten dira udalen, Ekiolaren eta irabazi-asmorik gabeko kooperatibaren arteko lankidetzaren baldintzak. Lankidetza hori instalazio fotovoltaikoa eraikitzeko lizentziak eta baimenak kudeatzeko sortuko da.

Erakundearen helburu soziala energia berriztagarria sortzea izango da, bai eta energia berriztagarria sortzen duten instalazioak sustatzea, eraikitzea eta ustiatzea ere, partaidetzazko eredu batean.

Formula horri esker, denbora laburrean 1 MW eta 5 MW arteko potentzia duten energia-azpiegiturak egon ahal izango dira. Azken helburua izango litzateke kooperatibako kide diren pertsonak edo familiak instalazio fotovoltaikoei lotutako ekonomiez aprobetxatzea eta horietan kontsumo elektriko guztiaren baliokidea den energia-bolumena sortzea.

Ane Beitia Elgoibarko alkateak eta Iñaki Arregi Mendaroko alkateak azpimarratu dute “urrats erraldoia” dela: “gure planeta eta ingurunea mantentzeko eta zaintzeko ekarpen txiki-handia. Lehentasunezkoa da. Euskal Herrian energia asko kontsumitzen dugu, baina gutxi ekoizten dugu; Ekiola Elgoibar-Mendarok tokiko energia berriztagarria eskainiko die herritarrei modu jasangarrian, hasiera batean 400 familiari. Energia eskuratzea demokratizatzen dugu, kontsumitzaile pasiboen papera alde batera utzita, prosumitzaile bihurtzeko, beren energia sortzen duten kontsumitzaileak izateko. Horrela, ingurune berdeagoa eta iraunkorragoa eraikitzen jarraitzen dugu, berotegi-gasen emisioen inpaktu txikiagoarekin eta lankidetzan oinarrituta” nabarmendu dute.

Proiektu horien kudeaketa eta bideragarritasuna diseinatzeko erabili den sistematika kontsumitzaileek kooperatibaren jabetzaren zati bat eskuratzean oinarritzen da, etxebizitzaren energia-kontsumoaren pareko kostuarekin. Proiektu honen bidez, kooperatibistak sortzen duten energiaren jabe izango dira; herritarrek beren energia sortu, sustatu eta kontsumituko dute.

Proiektu hau bat dator Europar Batasunaren politikekin; izan ere, 2030erako helburu gisa ezarri da kontsumitzen den energiaren % 32 jatorri berriztagarrikoa izan behar dela, eta autokontsumoa eta energia-komunitateak beste energia-eredu batera igarotzeko ereduak dira.

Udalak eta Ekiola bat datoz teknologia fotovoltaikoarekin elektrizitatea sortzeko proiektuak bultzatzeko beharrarekin. Tokiko kontsumitzaileek parte hartzen duten kontsumo-kooperatibek kudeatzen dituzte proiektu horiek, eta ekimen horiek berehala eta modu orokorrean aktibatzeko beharrezkoak diren bitartekoak ezartzeko konpromisoa hartzen dute.

Udalak bazkide laguntzaile gisa

Elgoibarko eta Mendaroko Udalek bazkide laguntzaile gisa parte hartuko dute Kooperatiba honetan, irabazi-asmorik gabeko Kontsumo Kooperatiba bihurtuko dela bermatzeko, prozesu hori beste bazkide laguntzaile batzuk kooperatiban integratzera irekitzeko asmoarekin. Bazkide laguntzaile horiek herritarren ekintza osatuko dute, proiektuak gauzatzeko eta gauzatzeko kontrol-prozesuak lagunduko dituzte, eta bi herrien errealitate espezifikora egokituko dira.

Ekiolak elektrizitatea sortzeko proiektua sustatuko du, gutxienez 1 MWn-ko dimentsioa duen teknologia fotovoltaikoarekin. Horretarako, Udalek, Ekiolak eta parte hartzen duten taldeek irabazi asmorik gabeko Enpresa Zerbitzuen Kooperatiba bat eratuko dute, eta kooperatiba eraikitzeko behar diren baimenak eta lizentziak garatuko ditu. Kooperatibak eraikuntza-kostua, mantentze- eta eragiketa-kostua eta gerentzia-kostua bermatzeko bokazioarekin eta konpromisoarekin lan egingo du, dagozkion kontratuak sinatuz, prezio itxian eta gutxienez 25 urteko epean, bazkideen eta partaideen bitartez.

Datozen hilabeteetan, plaka fotovoltaikoen parkearen kokapenari eta proiektuan parte hartzeko bideei eta baldintzei buruzko xehetasun gehiago emango dira.