Elgoibarko Udalak Txankakua Merkatari Elkarteari 2023an emandako dirulaguntza bere osotasunean ordaindu du

  • 2023an, laguntzaren %90 eman zen, 22.500 euro guztira. Egiaztagiriak behar bezala aurkeztu eta ebaluatu ondoren, gainerako %10a ordaindu da, 2.500 euro.
  • Ekintza horrek azpimarratzen du Elgoibarko Udalaren ahalegina tokiko eragileekin, hala nola Txankakua Merkatari Elkartearekin, lankidetza indartzeko eta 2024rako akordioen oinarri berriak ezartzeko.

Tokiko merkataritza-sektorea sustatzeko konpromiso irmoarekin, Elgoibarko Udalak Txankakua Merkatari Elkartearen alde 2023. urterako hitzartutako diru-laguntzaren entrega amaitu du. Ezarritako hitzarmenak guztira 25.000 euroko laguntza aurreikusten du, diru-laguntza nominatibo baten bidez emana.

Diru-laguntzaren hasierako %90a, 22.500 eurori dagokiona, hitzarmena sinatzeko unean ordaindu zen. Hitzarmenaren amaiera gainontzeko %10aren ordainketarekin, 2.500 euroren baliokidea, egin da, elkarteak hitzartutako baldintza guztiak betetzen dituela egiaztatu ondoren. 

Elkarteak egindako ekintzek nabarmen lagundu dute Elgoibarko merkataritza- eta aisialdi-sektorea sustatzen eta animatzen, eta Udalak berretsi du lankidetza produktiboa izateko asmoa duela, loturak sendotzeko eta 2024 urteari begira akordioak aztertzeko.