Elgoibarko Udalak jendaurrean jarri du Elgoibarko zuhaitzak babesteko eta kudeatzeko Ordenantza

  • Araudi berriaren helburua udalerriko berdeguneak, espazio libreak eta bide publikoak kontserbatzea eta hobetzea da, bertako natura, historia, kultura eta hiri-ondarearen parte garrantzitsu gisa.
  • Araudia

Elgoibarko Udalak jendaurrean jarri du udalerriko zuhaiztiak babestu eta kudeatzeko Ordenantza, eta alegazioak aurkezteko epea azaroaren 23an amaituko da.

Ordenantza berriaren helburua da Elgoibarko berdeguneetan, espazio libreetan eta bide publikoetan dagoen udal-zuhaiztia kudeatzea eta babestea, bertako natura-, historia-, kultura- eta hiri-ondarearen zati den aldetik, eta kudeaketa eta kontserbazio egokirako arauak ezartzea eta baita debekatutako eta zigortzekoak diren jarduerak zehazteko ere.

Araudi hau hiri-lurzoruan kokatutako Elgoibarko zuhaitz guztiei aplikatuko zaie, zehazki hiri-parkeei, berdegune publikoei, erabilera publikoko eta udal-mantenimenduko berdegune pribatuei eta Udalari mantentzea dagokion ekipamendu komunitario ororen berdeguneei.

 

Ingurune bakoitzerako espezie egokiak landatu eta ura aurreztea

Udalak arreta berezia jarriko du ingurune bakoitzerako zuhaitz-espezie egokiak hautatzerakoan. Gainera, aldizka zuhaitzen kontrolak egingo dira ordenantza honen aplikazio-eremuaren barruan, arazo fisiologiko, patologiko edo egonkortasun-arazoak detektatzeko eta konpontzeko.

Era berean, landaketa berriak ur gutxi behar duten espezieak izango dira. Ureztatze-sistemak erabiltzen badira, eraginkorrak izango dira, eta ura aurrezten lagunduko dute. Ahal dela, ureztatzea zuhaitzaren oinarrian dagoen tanta-jario programagarriaren bidez egingo da. Era berean, hirigintza-proiektuen diseinuan kontuan hartuko da lehendik dagoen zuhaiztia, proiektu horiek egokitzen saiatuz, ahal den neurrian zuhaitz horiek moztea edo kentzea saihestuz.

Udalak nabarmendu du Elgoibarko hiri-zuhaiztia elementu bizia dela, herritarrengandik hurbil dagoena, eta gure biztanleguneei ingurumen-, estetika- eta botanika-balio handia ematen dien bilbe berde baten parte dela. Ezinbesteko elementua da Elgoibarko paisaian eta bizitzan, eta halakotzat hartu behar da, norbanakoaren eta gizartearen ongizaterako funtsezko elementua baita, eta haren babesak, kudeaketak eta plangintzak eskubideak eta betebeharrak dakarzkie guztiei.

 

Garrantzi handia du klima-aldaketaren aurrean

Zuhaitzek zeregin garrantzitsua betetzen dute hiri-biodibertsitatea areagotzeko, eta habitat, elikagai eta babes mesedegarria duten landareak eta animaliak bizi dira bertan. Adibide bat jartzearren, zuhaitz heldu batek urtean 150 kg gas kutsagarri ere har ditzake. Horren ondorioz, zuhaitzek garrantzi handia dute klima-aldaketa arintzeko. Kutsadura-maila handiko hirietan, zuhaitzek airearen kalitatea hobetu dezakete, hiri-inguruneak bizitzeko leku osasungarriagoak izan daitezen.

Zuhaitz handiak iragazki bikainak dira hiriko kutsatzaileentzat eta partikula finentzat, hala nola hautsa, zikinkeria edo airearen kea, eta hostoetan eta azalean harrapatzen dituzte. Ikerketek erakusten dutenez, hiriko berdeguneetatik gertu bizitzeak eta gune horietara iristeak osasun fisikoa eta mentala hobetu ditzake, presio arterial altua eta estresa murrizten baititu. Horrek, aldi berean, hiri-komunitateen ongizateari laguntzen dio. Ingurumen-zarata murrizten du, eta kutsadura akustikoa minimizatzen laguntzen du, bai benetakoa bai pertzepziozkoa, zuhaitzen adaburuak eragiten duen hesi-babesagatik.

Horregatik guztiagatik, Udalak ezinbestekotzat jo du udal mailan arau-esparru bat bultzatzea babes-irizpide orokorrak finkatzeko eta etorkizuneko jarduerak bideratzeko. Ildo horretan, esparru orokor horretatik aurrera berariazko babesak gara daitezke eta lotura-maila desberdinak ezar daitezke, hiri-lurzoru finkatua, finkatu gabea, urbanizagarria edo urbanizaezina dena kontuan hartuta.

Ondorioz, Udalak premiazkotzat hartzen du Elgoibarko hiri-zuhaitzen zaintza eta babes berezia, bai eta zuhaitzen sustapena eta hobekuntza bermatuko duten neurriak abian jartzea ere.