Elgoibarko Udalak ekintzailetza sustatzeko eta tokiko jarduera ekonomikoei laguntzeko 2024ko dirulaguntzen deialdia jarri du abian

  • Elgoibarko Udalak 61.500 € bideratuko ditu dirulaguntza horiek emateko, eta eskabideak aurkezteko epea 2024ko azaroaren 29an amaituko da.

Elgoibarko Udalaren ardatz nagusietako bat udalerri bizia eta aktiboa mantentzea da. Horregatik, funtsezkoa da enpresa berrien sorrera dinamizatzea, enpresa berriak sendotzea eta negozio aktiboa dutenak mantentzea. Horrek guztiak funtsezko zeregina du enplegua eta aberastasuna sortzeko.

Udalerriko jarduera ekonomikoari laguntzeko tresna eraginkor gisa, Elgoibarko Udalak udalerrian enpresei laguntza ekonomikoa emateko funts bat jarri du martxan, enpresa-jarduera berrien ekimena bultzatzeko, jarduera horiek sendotzeko eta negozio bideragarria dutenei eusteko.

Funts horren kontura, Elgoibarko Udalak laguntzak emango dizkie udalerrian enpresa-proiektu bat duten enpresei edo enpresa berriei, bai eta lehendik dauden dendek beren jarduera itxi ez eta dokumentu honetan jasotakoetara egokitzen direnei ere.

Gainera, laguntza-programa honetan ahalegin handiagoa egin nahi da Elgoibarko alde zaharrean hutsik dauden merkataritza-lokalak berreskuratzeko. Eremu horiek biziberritzeko prozesurako funtsezkoa da merkataritza-jarduera bultzatzea, funtzio ekonomikoa berreskuratzeko eta ardatz horiek biziberritzeko.

Udalerriko jarduera ekonomikoari laguntzeko tresna eraginkor gisa, Elgoibarko Udalak udalerrian enpresei laguntza ekonomikoa emateko funts bat jarri du martxan, enpresa-jarduera berrien ekimena bultzatzeko, jarduera horiek sendotzeko eta negozio bideragarria dutenei eusteko.

Elgoibarko Udalak dirulaguntzak emango ditu udalerrian enpresa-proiektu bat duten jarduera ekonomikoetarako edo jarduera berrietarako, baita lehendik dauden dendek beren jarduera itxi ez dezaten ere. Elgoibartar Udalak 61.500 € bideratuko ditu dirulaguntza hauek emateko.

2023an guztira 12 dirulaguntza eman ziren, guztira 46.117,08 euro.

 

2024ko dirulaguntzen 3 lerroak honako hauek dira:

  1. Jarduera ekonomikoa sortzeko dirulaguntza: enplegua sortzen duten enpresa jarduera berriei laguntzea. Dirulaguntzaren zenbatekoa diruz lagun daitezkeen gastuen % 90ekoa izango da. Zenbatekoa, gehienez ere, 6.000 €-koa izango da industria sektoreko enpresentzat, eta 3.500 €-koa, baldin eta enpresa industria ez den beste sektoreren batekoa bada. Nolanahi ere, dirulaguntza honetarako izendatu den kredituak onartutako dirulaguntzen gastua estaltzen ez baldin badu, modu proportzionalean banatuko da haien artean
    Dirulaguntza eskatzen duen jarduera ekonomikoa Elgoibarko hirigune historikoan kokatzea. Hirigune Historikoa San Frantzisko, San Bartolome, Errosario eta Santa Ana kaleak diruz laguntzeko modukotzat jotzen dira 2024an. Aurreko paragrafoan aipatutako zenbatekoari 1.000€ gehiago aplikatuko zaio.

  2. Jarduera ekonomikoen ondorengotzarako dirulaguntza: pertsona fisiko edo juridikoek egindako enpresa-ondorengotza/erreleboa. Dirulaguntzaren zenbatekoa diruz lagun daitezkeen gastuen % 90ekoa izango da. Zenbatekoa, gehienez ere, 6.000 €-koa izango da industria sektoreko enpresentzat, eta 3.500 €-koa, baldin eta enpresa industria ez den beste sektoreren batekoa bada. Nolanahi ere, dirulaguntza honetarako izendatu den kredituak onartutako dirulaguntzen gastua estaltzen ez baldin badu, modu proportzionalean banatuko da haien artean.
    Dirulaguntza eskatzen duen jarduera ekonomikoa Elgoibarko hirigune historikoan kokatzea. Hirigune Historikoa San Frantzisko, San Bartolome, Errosario eta Santa Ana kaleak diruz laguntzeko modukotzat jotzen dira 2023an. Aurreko paragrafoan aipatutako zenbatekoari 1.000€ gehiago aplikatuko zaio.
  3. Enpresa handitzeko edo lekuz aldatzeko dirulaguntza: Elgoibarren bertan, instalazioak lekualdatzen, handitzen edo eguneratzen dituzten enpresei laguntzea. Dirulaguntzaren zenbatekoa diruz lagun daitezkeen gastuen % 90ekoa izango da. Zenbatekoa, gehienez ere, 5.000 €-koa izango da industria sektoreko enpresentzat, eta 3.000 €-koa, baldin eta enpresa industria ez den beste sektoreren batekoa bada. Nolanahi ere, dirulaguntza honetarako izendatu den kredituak onartutako dirulaguntzen gastua estaltzen ez baldin badu, modu proportzionalean banatuko da haien artean.

Dirulaguntza eskatzen duen jarduera ekonomikoa Elgoibarko hirigune historikoan kokatzea. Hirigune Historikoa San Frantzisko, San Bartolome, Errosario eta Santa Ana kaleak diruz laguntzeko modukotzat jotzen dira 2024an. Aurreko paragrafoan aipatutako zenbatekoari 1.000€ gehiago aplikatuko zaio.

Dirulaguntzen lerro guztiak bateragarriak dira, honako lerro hauek izan ezik: a) Jarduera ekonomikoa sortzeko dirulaguntza: enplegua sortzen duten enpresa-ekimen berrientzako laguntza eta b) Jarduera ekonomikoen ondorengotzetarako dirulaguntza: pertsona fisiko edo juridikoen ondorengotza/enpresa-erreleboa.

Dirulaguntza lerro bakoitza eskatzeko, horietako bakoitzari dagokion eskabidea egin beharko da.

Dirulaguntzak lortzeko eskabideak aurkezteko epea 2024ko azaroaren 29an amaituko da (egun hori barne). Dirulaguntza eskaerak elektronikoki egin beharko dira, udalaren egoitza elektronikaren bidez.

Emakida zuzeneko emakidaren bidez egingo da, lehiarik gabeko norgehiagoka-sistemaren bidez.