Elgoibarko Udalak dei egiten die herritarrei azaroaren 25ean, Emakumeenganako Indarkeriaren kontrako Nazioarteko Egunean, antolatutako jardueretan parte har dezaten

 • Elgoibarko Udalak aho batez onartu du Adierazpen Instituzional bat, adingabeen artean sexu-indarkeriak gero eta eragin handiagoa duela nabarmentzen duena, indarkeria-modu ikusezin eta normalizatuenetako bat baita.

Elgoibarko Udalak bat egiten du azaroaren 25eko Emakumeenganako Indarkeria Ezabatzeko Nazioarteko Egunarekin, Adierazpen Instituzional bat aho batez onartuta. Hausnarketa- eta ekintza-egun honetan, Udalak nabarmendu nahi du sexu-indarkeriak gero eta eragin handiagoa duela adingabeen artean, indarkeria-modu ikusezin eta normalizatuenetako bat baita, eta, tamalez, urtez urte gora egiten jarraitzen du.

Komunitatea arazo horren inguruan kontzientziatzeko eta genero-indarkeria bere adierazpen guztietan desagerraraztea sustatzeko ahaleginean, Elgoibarko Udalak, Lilarekin eta tokiko elkarteekin batera, hainbat jarduera antolatu ditu azaroaren 25erako:

 • Tailerra: AUTODEFENTSA EMAKUMEENTZAT. 9:30etik 12:30era, Olaizaga kiroldegian.
 • KONTZENTRAZIOA EMAKUMEENGANAKO INDARKERIAREN AURKAKO NAZIOARTEKO EGUNEAN. 20:00etan, Kalegoen plazan.
 • Ondoren, manifestazioa Kalegoen plazatik Maala parkeraino. «BIZIRIK ETA ASKE» abestia aurkezteko ekitaldia (https://www.youtube.com/watch? v = iXDrlvWva4E). Jendea gonbidatzen da abestia ikastera eta denok batera abestera.
 • Ondoren, ALARMA MOREA taldearen kontzertua Maalako parkean.

Elgoibarko Udalak dei egiten die herritarrei jarduera horietara batzeko, emakumeen aurkako indarkeria desagerrarazteko konpromisoa erakutsiz eta berdintasunean eta errespetuan oinarritutako gizartea sustatuz.

 

2023KO AZAROAREN 25EKO ELGOIBARKO UDALAREN ADIERAZPENA

Emakumeenganako indarkeria ezabatzeko nazioarteko egun honetan, azaroak 25, sexu-indarkeriak adingabeen artean gero eta eragin handiagoa duela azpimarratu eta arreta jarri nahi dugu, indarkeria mota hori ikusezinena eta normalizatuena baita, eta urtetik urtera gora egiten jarraitzen baitu.

Hainbat txostenen arabera, sexu-delituen biktimen % 40 adingabeak dira, gehienak neskak eta nerabeak. Adingabeen sexu-askatasunaren aurkako delituen ehunekoak ere gora egin du. Laguntza espezializatuaren eskaerek ere gora egin duten arren, datuek erakusten dute neskek zailtasun handiak dituztela indarkeria-adierazpen jakin batzuk antzemateko beren portaeran, bai berdinen taldean, bai harreman afektiboetan.

Mugimendu feministak eta adituek horien arrazoiak genero-ikuspegidun kalitatezko sexu-hezkuntzarik ez izatea eta familietan eta eskola-inguruneetan gizarte-balio egokiak transmititu ez izana direla adierazten dute. Era berean, ohartarazten dute adingabeen artean genero-mito eta -estereotipoak hedatzen ari direla, baita haurren sexualizazioari eta pornografiaren bidezko sexu-hastapen goiztiarrari buruzkoak ere, neurri handiagoan, ohiko erabilerako sare sozialetan. Kasu askotan, gainera, biktimen sinesgarritasunik eza antzematen da, eta horrek eragotzi egiten du esku-hartze goiztiarra eta erreparatzailea, adingabeei egindako sexu-abusu eta sexu-erasoen kasuetan.

Horren guztiaren ondorioz, harreman afektibo-sexualen eta gizonek eta emakumeek harreman horietan duten rolaren irudi desitxuratua zabaldu da. Sexu-indarkeria hutsaldu eta legitimatu egiten da, emakumeen nahiak eta gorputzak menderatzeko modu gisa. Jokabide larrienek eraso sexualetara eta fisikoetara eraman dezakete, baita, muturreko moduetan, emakumeen hilketetara ere.

Horren guztiaren aurrean, euskal erakundeek eskura ditugun estrategia eta mekanismo guztiak sustatu behar ditugu, emakumeek eta neskek bizitza garapen osoa izan dezaten, askatasun- eta segurtasun-baldintzetan. Hain zuzen ere, beraien desirak, afektuak eta sexu-portaerak derrigortzerik eta indarkeriarik gabe adieraz ditzaten, genero-estereotipoak eta genero-aginduak alde batera utzita.

Udalak, herritarrengandik hurbilen dauden erakundeak garen aldetik, udalerritan berdintasunezko eta indarkeriarik gabeko bizikidetzarako baldintzak bultzatzeko arduradunak dira. Hori dela eta, Elgoibarko Udalak konpromiso hauek hartzen ditu:

 • Indarkeria matxista prebenitzeko tokiko estrategia indartzea, adingabeen artean sexu-indarkeriari aurre egiteko egiturak, baliabideak, zerbitzuak edo programak ezarriz.
 • Biktima adingabeen inguruan sexu-indarkerien antzematea eta arreta goiztiarra hobetzea, tokiko koordinazio-protokoloen bidez.
 • Sexu-indarkerien biktimekin esku hartzen duten profesionalen prestakuntza-programak hobetzea eta ebaluatzea.
 • Sentsibilizazio-programak herritarrekin diseinatzen jarraitzea, eta bereziki gurasoekin eta irakasleekin, IGEen bitartez, genero-ikuspegidun kalitatezko sexu-hezkuntzaren beharrari buruzkoak. 
 • Hezkuntza ez-formaleko espazioetatik hezkuntza-prozesuak garatzen laguntzea, adingabeen indarkeria matxistaren aurkako jarrerak indartzeko. 

Konpromiso horietan oinarrituta, honako ekintza hauek proposatzen dira: 

 • Neskei eta nerabeei zuzendutako ahalduntze-programak indartzea, sexualitateari, bikote-harremanei, maitasun erromantikoari, autodefentsa feministako tailerrei eta abarrei buruzkoak 
 • Mutiko eta mutilei zuzendutako esku-hartzeak abian jartzea, afektibitatea, harreman-ereduak, maskulinitate-ereduak edo rol sexistak eta parekidetasuna gainditzeko estrategiak lantzeko.
 • Indarkeria digitala prebenitzeko eta hari erantzuteko estrategiak lantzea, indarkeria matxista mota berri horiei ere aurre eginez.
 • Udalerriko adingabeekin hezkuntza-prozesuak indartzea, BELDUR BARIK programaren eta tokiko beste ekimen batzuen bidez.

Era berean, herritarrei dei egiten diegu, azaroaren 25ean, emakumeen aurkako indarkeria ezabatzeko nazioarteko egunean, 20:00etan Kalegoen plazan hasiko den elkarretaratzean parte-hartzeko.

Ondoren, manifestazioa izango da Kalegoen plazatik Maalako parkeraino. 20:45ean, «BIZIRIK ETA ASKE» abestiaren aurkezpena egingo da. Jendea gonbidatzen da abestia ikastera eta denok batera abestera. Bukatzeko, ALARMA MOREA taldearen kontzertua izango da Maalan.