Elgoibarko Udalak 24.062.901,55 euroko aurrekontua onartu du 2024rako, aurreko urtean baino %24,91 gehiago

 • Kontuek Gobernuko bi alderdien babesa izan zuten, EAJ-PNV (8) eta PSE-EE (2), eta EH Bilduko zinegotzien kontrako botoa (7).

Elgoibarko Udal Gobernuak 2024rako aurrekontuen proposamena aurkeztu du, 24.062.901,55eurokoa. 2023arekin alderatuta, % 24,91ko igoera izango du. Kontuek Gobernuko bi alderdien babesa izan zuten, EAJ-PNV (8) eta PSE-EE (2), eta EH Bilduko zinegotzien kontrako botoa (7).

Aurrekontua era honetara banatzen da:

 • Langilegoa: 5.345.651,15 € (%22,22)
 • Gastu arruntak: 9.844.111,27 € (% 40,91)
 • Finantza gastuak: 7.710€ (%0.03)
 • Transferentziak (dirulaguntzak): 3.071.637,90 € (% 12,77)
 • Inbertsioak: 4.550.665,68 € (% 18,91)
 • Kapital-transferentziak (erakundeen arteko diru-laguntzak): 1.232.125,55 € (% 5,12)
 • Finantza-aktiboak: 11.000 € (% 0,05)

Maialen Gurrutxaga alkateak nabarmendu du 2024rako aurrekontuen proposamenak bi helburu argi dituela: herritarren ongizatea bermatzea eta udalerri sozial, aurrerakoi, ekonomiko eta jasangarri baten eraikuntzan aurrera egitea. “Aurrekontu hauek elgoibartarrei zerbitzuak emateko erantzukizuna eta konpromisoa islatzen dute, elkarteak indartuz, bizikidetza eta integrazioa hobetuz, jarduera ekonomikoa sustatuz, auzoak lagunduz eta udalerriko azpiegiturak eta mugikortasuna hobetuz. Hori guztia egiteko, herritarrak eta ongizatea jarri behar dira erdigunean. Etengabeko konpromisoa ez ezik, gure herrian dauden beharrei modu integral eta eraginkorrean erantzuteko gai izango den udal-baliabideen sare indartsu bat eraikitzeko asmo sendoa ere bada”.

Udal-egitura kontuan hartuta, honela banatzen da aurrekontua:

 • 7.304.767,35 € (% 30,36) Herritartasuna: komunitatea sortzeko, herritarrentzako zerbitzuak hobetzeko eta sinergia berriak sortzeko proiektuak eta inbertsioak.
 • 11.306.523,78 € (% 46.98) Lurraldea: Urbanizazioa, mugikortasuna, irisgarritasuna eta hiri-paisaiaren hobekuntza.
 • 5.451.610,41 € (% 22,66) Antolaketa: udal-zerbitzuak.

 

Inbertsioetara 4.550.665,68 euro bideratuko dira, % 65,46 gehiago

Elgoibarko Udalak inbertsio estrategikoei jarraipena emango die elgoibartarrei udalerri irisgarriagoa eta azpiegitura eta zerbitzu egokiak eskaintzeko. Ia 4.550.665,68 euro, 2023an baino % 65,46 gehiago (2.750.297,90 euro). Hauek dira inbertsio nagusiak:

 • eta 2. faseak King-Kong zubia – 756.656,23 €
 • Artekaleko igogailua – 300.000 €
 • Sigma auzoko irisgarritasuna etxebizitzetan hobetzeko dirulaguntzak – 1.232.125,55 €
 • Errezabal egoitza – 1.541.000 €
 • Higiezinen konponketak – 422.000 €
 • Bide publikoak egokitzea – 410.000 €
 • Kirol instalazioen hobekuntza – 533.709,45 €
 • Ingurumena – Agenda 2030 – 160.000 €
 • Parkeak eta lorategiak hobetzea – 405.000 €

 

Gizarte Ongizatearen arloa % 6,56 igo da

Gizarte-zerbitzuen arlora bideratutako partidek hazkunde argia islatzen dute, herritarrei zuzendutako azpiegiturak, zerbitzuak eta baliabideak hobetzeko helburuari erantzuten diona.
Errezabal guneko inbertsioetarako aurrekontua kontuan hartuta, gizarte-zerbitzuen arloko aurrekontua 3.374.389,09 €-koa da, % 94.14ko igoeraduna 2023ko aurrekontuaren aldean. Baina sailaren programa edo baliabide propioei dagokienez, aipatu behar da igoera handia izan dela gizarte-larrialdietarako laguntzetan (240.000 euro), % 20ko gehikuntza izan baitu; etxez etxeko laguntza-zerbitzuan, 310.000 euroko aurrekontua izan baitu ( % 16,67ko igoera izan du); edo gizarte-zerbitzuen arloan lan egiten duten hirugarren sektoreko elkarteentzako laguntzetan, 2024ko ekitaldian 28.000 euroko aurrekontua izan baitu.

 

Sustapen ekonomiko gehiago

Sustapen ekonomikoan 288.074,53 euroko inbertsioa aurreikusten da, hau da, % 21,94ko igoera esanguratsua. Kopuru horretatik 60.000 euro erabiliko dira, % 20ko igoerarekin, bereziki sustapen ekonomikoko jardueretarako, batez ere jarduera ekonomiko txikiei zuzendutako prestakuntzaren ikuspegi nagusiarekin.

 

Elgoibarko azpiegiturak hobetzea

Hirigintzaren arloan, 3.754.978,73 euroko aurrekontua bideratu nahi da guztira hirigintza-plangintzarako, hau da, %74,13ko igoera. Inbertsio horrek funtsezko proiektu batzuk biltzen ditu, Elgoibarko hiri-azpiegitura garatzen eta hobetzen lagunduko dutenak.

Proiektu aipagarrien artean, Errezabaleko aparkaleku berri bat eraikitzea dago, 1.541.000 eurorekin, Elgoibarko zein 2024. urtearen erdialdean eraikitzen hasiko den egoitza berriko aparkaleku-beharrei aurre egiteko.

Gainera, 200.000 euroko inbertsioa egin da Herri Eskolako fatxada birgaitzeko.
Argi dago tokiko elkarteei 124.000 euroko laguntza emango zaiela lokalak eraberritzeko, eta horrek aukera emango du herriko hainbat erakundek erabiltzen dituzten instalazioak hobetzeko.

Lan teknikoak, 347.000 euroko aurrekontuarekin, funtsezkoak izango dira herrian funtsezko azpiegitura-proiektu batzuk gauzatzeko. Horren barruan sartzen dira, besteak beste, honako proiektu hauek: San Lazaro eraikina eraberritzea etxebizitza sozial bihurtzeko, anbulatorio berriari lotutako Kalebarren plaza urbanizatzea, Sallobenteko ur-hornidura, hilerriaren hego-ekialdea egonkortzea, Urazandiko igogailu-proiektua, Herri Eskolako fatxada eta kanpoko atikoa zaharberritzea, Albitxurin oinezkoentzako bidea egitea, eta Olaizagako igerileku zaharra lehengoratzeko proiektua. Lan tekniko horiek inbertsio esanguratsua dira Elgoibarko azpiegituran eta garapen iraunkorrean.

Bide publikoen egokitzapenek % 105eko igoera izan dute, eta 410.000 euroko inbertsioa egingo da guztira, besteak beste, San Antolin oinez igarotzeko eta Errezabal egoitzaren ondoan urbanizatzeko.

 

Komunitate gehiago

Kulturaren arloan, 1.153.209,12 euro bideratu dira guztira, hau da, % 6,56 gehiago. Horrek barne hartzen du Herriko Antzokia kudeatzeko lizitazio berri bat, % 100eko igoerarekin eta % 15,78ko hazkundearekin Auzoetako Jaietan, batez ere gaueko autobusetan aurreikusten diren inbertsioaren ondorioz.

Berdintasun Sailak % 7,68ko igoera jasoko du, 137.642 euroko inbertsioarekin, 14.000 euroko berdintasun-plan berri bat barne, eta %40ko gehikuntza berdintasuna sustatzeko dirulaguntzetan, 7.000 eurora iritsiz. Garrantzitsua da nabarmentzea, esleipen orokor horretaz gain, emakume-elkarteek 6.000 euroko berariazko finantzaketa-lerroa dutela, eta, beraz, elkarte horietarako erabilgarri dauden funtsak 13.000 eurokoak dira guztira, “erakundeak genero-berdintasuna sustatzeko eta horrekin lotutako ekimenak babesteko duen konpromisoa berretsiz”.

Euskararen arloan 475.859,67 euro esleitu dira guztira, % 7,20ko gehikuntzarekin. Euskaltegirako aurrekontua % 34 hazi da eta euskara sustatzeko plana % 17,19. Gotzon Garate Liburutegiak 151.599,48 euroko inbertsioa jaso du, % 5,05eko igoerarekin.

Hezkuntzaren arloan 60.000 euroko partida bideratu da, hau da, % 33,33ko igoera haurtzaroarekin, nerabezaroarekin eta gaztaroarekin lotutako proiektuetarako. Gainera, Elgoibarko Izarrari bideratutako funtsak % 7,50 gehitu dira.

Gazterian 570.577,58 euro bideratu dira, % 1,93ko igoerarekin. 15.000 euroko partida bat sartu da hezkuntza-proiektuetarako, % 20 Hezkuntza Mahaitik eratorritako proiektuetarako, eta, horrez gain, % 33,33 gehitu dira haur, nerabe eta gazteentzako jarduerak.

Ingurumenaren arloan, 180.000 euro bideratu dira guztira, % 260ko gehikuntzarekin, Agenda 2030, klima- eta energia-plana eta lurrak erosiz ingurune naturala birnaturalizatzea barne.

Azkenik, parke, lorategi eta kirol-instalazioen eremuetan 405.000 euro eta 533.709,45 euro bideratuko dira, hurrenez hurren. Horren barruan sartzen dira Mintxetako argiteria-sistema hobetzeko proiektuak, Olaizaga kiroldegiko estalkia berritzea eta etorkizunean kirol-instalazioak handitzeko proiektuak garatzea, hala nola pump truck pista bat.