Elgoibarko hirilurreko zuhaitzen babesa eta kudeaketa arautuko duen ordenantza onartu aurreko herri galdeketa

Herri Administrazioen Administrazio  Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko  39/2015 Legearen 133.1 artikuluan  xedatutakoari jarraiki Hirigintza Sailak  aurretiazko kontsulta hau egingo du, behar  bezala identifikatutako herritarrek,  erakundeek eta elkarteek, hala nahi izanez  gero, 2022ko URRIAREN 7tik 2022ko  URRIAREN 28ra, iritziak eta iradokizunak  aurkeztu ahal izan ditzaten, ondoren  zehaztuko den PARTAIDETZA BIDEREN  BAT erabilita: 

Iritziak eta iradokizunak ondoko  helbide elektronikora bidaliko dira:  partaidetza@elgoibar.eus 

Iritziak eta iradokizunak Herritarren  Arreta Zerbitzuan (HAZ) kokatuta  dagoen Elgoibarko Udalaren Erregistro  Orokorrean aurkeztuko dira: Santa Ana  kalea 2