Elgoibarko etxebizitzak birgaitzeko obretarako dirulaguntzen deialdi berria jarri du abian Udalak

 • Helburua eraikin zaharren egoera orokorra hobetzea da: estankotasuna, isolamendua, egitura sendotzea, instalazio elektrikoa eta irisgarritasuna.
 • Diruz lagundu ahal izango dira 2022ko azaroaren 11tik 2023ko azaroaren 11ra bitartean lizentzia eman zaien obrak.
 • Eskabideak, ahal dela, modu elektronikoan aurkeztu behar dira, Udalaren web orriko herritarren atarian: www.elgoibar.eus.

Elgoibarko Udalak udalerriko bizitegi-eraikinetan hainbat birgaitze-lan egiteko dirulaguntzen bigarren deialdia onartu du, 2023 urteari dagokiona.

Udalak adierazi duen bezala, “laguntza hauen helburua da Elgoibarko udalerriko hiri-lurzoruan dauden bizitegi-eraikinetan birgaitze-obren sustapen pribatua bultzatzea, igogailua jartzekoak barne. Azken helburua eraikin zaharren egoera orokorra hobetzea da (estankotasuna, isolamendua, egitura sendotzea, instalazio elektrikoa eta irisgarritasuna), udalerriko ondare eraikia hobetzeko eta etxebizitzen bizigarritasun-baldintzak hobetzeko”.

“Bereziki interesgarria da alde zaharreko eraikinen birgaitzea sustatzea. Eraikin horiek zurezko egiturak dituzte batez ere, eta irisgarritasuna bermatzen duten elementuak instalatzea zailtzen duen konfigurazioa dute. Horren ondorioz, eraikin horien jabeek erosotasuneko eta irisgarritasuneko beste estandar batzuk dituzten beste etxebizitza batzuk aukeratzen dituzte, eta horren ondorioz, alde zaharreko etxebizitzen jabeek ez dute beharrezko inbertsiorik egiten eraikinak mantentzeko eta kontserbatzeko, eta, ondorioz, eraikin horiek nahi ez bezala degradatzen dira” nabarmendu dute.

Diruz lagundu ahal izango dira 2022ko azaroaren 11tik 2023ko azaroaren 11ra bitartean lizentzia eman zaien obrak. Laguntzak Elgoibarko hiri-lurzoruaren barruan dauden bizitegi-eraikinetarako dira.

Oinarri horiek bost dirulaguntza ildo aurreikusten dituzte:

 1. lerroa. Oin berriko igogailua jartzea. Diruz lagundu ahal izango da igogailua jartzea igogailurik ez duten eraikinetan, eskailerak aldatzea barne, hala badagokio.
 2. lerroa. Estalkia birgaitzea. Diruz lagundu ahal izango da estalkia guztiz ordeztea edo berritzea, itxieraren atal osoa barne. Indarrean dagoen Eraikuntzako Kode Teknikoan (EKT) ezarritako transmisio termikoko koefizientea bermatuko duen beharrezko isolamendua bermatu beharko da, kasetoien eta argizuloen kasuan izan ezik.
 3. lerroa. Egitura sendotzea. Diruz lagundu ahal izango da eraikinaren egitura-elementuak konpontzea, forjatuak, karga-hormak, portikoak edo zimenduak izan, segurtasuna zaintzeko, hirigintzari eta eraikuntzari buruzko legerian aurreikusitako baldintzetan.
 4. lerroa. Fatxada birgaitzea. Fatxadaren itxiturak kode teknikoak ezartzen duen transmisio termikoko koefizientea betetzeko behar den isolamendua barne hartzen duten fatxadak birgaitzeko obrak diruz lagundu ahal izango dira. EKTren DB-HE I ziurtagiria justifikatu beharko da.
 5. lerroa. Eraikineko instalazio elektrikoa osorik berritzea. Diruz lagundu ahal izango da eraikineko elektrizitate-instalazio komuna berritzea, etxebizitzen aginte-koadrora arte. Berritzeak BTEEa bete beharko du.

Lehenengo lerroa edozein motatako egitura duten eraikinei zuzenduta dago (zura eta hormigoia), eta gainerako lau lerroak zurezko egitura duten eraikinei edo, kasuaren arabera, egitura mistoa duten eraikinei soilik zuzenduta daude.

2023ko udal-aurrekontuan 120.000 euroko partida aurreikusten da. Dirulaguntza lerro bakoitzerako honako kopuru hau erabiliko da:

 1. lerroa: 20.000 €.
 2. lerroa: 30.000 €.
 3. lerroa: 30.000 €.
 4. lerroa: 30.000 €.
 5. lerroa: 10.000 €.

1., 2., 3. eta 5. lerroetako dirulaguntzaren gehieneko zenbatekoa jarduketaren kostuaren % 25 da, eta 10.000 euro gehienez (3. lerroan izan ezik, orduan 20.000 eurokoa izango baita gehieneko zenbatekoa); 5. lerroan, berriz, jarduketaren kostuaren % 40 eta 8.000 euro gehienez.

Eskaerak, ahal dela, modu elektronikoan aurkeztuko dira, Udalaren webguneko herritarren atarian: www.elgoibar.eus. Salbuespen gisa, eta eskatzaileak profesional baten bitartez jarduten ez duenean, Elgoibarko Udaleko Herritarrentzako Arreta Zerbitzuan aurkeztuko dira (Santa Ana kalea 2, behea).