Elgoibarko argiteria publiko guztia LED motakoa da jada

 • Elgoibarrek 2.320 argi ditu eta guztiak LED motakoak dira. Udalaren kalkuluen arabera, energiaren % 58 aurreztuko luke, urtean 689.063 kWh.
 • Argiak aldatzeaz gain, koadro elektrikoak egokitu eta TeleGestioko sistema bat ezarri da, herriko argi-sistema eraginkorragoa izan dadin.

Elgoibarko Udalak Energia eta Mantentze Zerbitzuen (ESE) kontratu bat sinatu zuen Tecuni SAU. enpresarekin, 2022ko martxoan, eta 10 urteko iraupena izango du.

Asmo handiko proiektua da, eta Elgoibar %100 LED argidun udalerri bihurtu du, argiteria publikoari dagokionez.

Kontratuan aurreikusitako inbertsioa, argien aldaketa, koadro elektrikoen egokitzapena eta aginte-zentroetan TeleGestioko sistema (monitorizazioa) ezartzea gauzatu ondoren, zenbakizko datu garrantzitsuenak honakoak dira:

 • Aginte-zentroak: 58
 • Argiak guztira: 2320
 • Lehendik dauden LED argiak: 996
 • LED luminaria berriak: 1324
 • Tele-kudeaketa sistemak: 58
 • Aurreko kontsumoa kWh/urtea: 1.190.910,60
 • Egungo kontsumoa kWh/urtea: 501.847,50
 • kWh/urtean lortutako aurrezkia: 689.063,10
 • Lortutako aurrezkia % 58:
 • CO2 emisioen murrizketa/Urtea: 180
 • Inbertsioaren kostua (BEZik ez. Inc.): 905k €

 

Tele-kudeaketa sistemak (monitorizazioa), alarmen kudeaketaz gain, argiteria publikoaren kudeaketa globala ahalbidetzen du:

 • Aginte-zentroak eta telekudeaketa (aurrezpena eta irudia) zehatz eta aldi berean piztea.
 • Gune berezietarako pizte bereizia (industrialdeak, aurrezpen handiagoa).
 • Kontsumoen kontrola, energia-fakturekin alderatuta (erreklamazioak, jarraipena).
 • Baimendu gabeko kontsumoen kontrola (energia-lapurreta).
 • Kontsumoen konparazioa (urte bereko hilabeteen artean, hilabete berean urte desberdinetan).
 • Beste kontsumo batzuen kontrola (mantentze-lanetarako eguneko erabilera, behin-behineko elikadurak).

 

“Egindako inbertsioaren ondoren, elgoibartarrek, langileek eta bisitariek abantaila garrantzitsuak dituzte, hala nola, funtzionaltasunaren eta segurtasunaren hobekuntza, goiko hemisferiorako argi-kutsaduraren murrizketa, argi intrusaren minimizazioa, ingurumenerako kaltegarriak diren emisioak murrizten laguntzea, animalien bizitzarako baldintzak hobetzen laguntzea, hondakinen sorrera nabarmen murriztea, osagai arriskutsuen erabilera ezabatzea (merkurioa, esaterako), etab” nabarmendu du  Ane Beitia alkateak. 

Horrekin lotutako beste alderdi positibo batzuk dira instalatutako ekipoen bizitza erabilgarria, kontratu-epetik (10 urte) luze irauten duena, eta funtsezko zerbitzu batean (argiteria publikoa, etab.) izandako gorabeheren kopurua murrizten duena.

“Azken batean, jasangarritasunarekin, energia-eraginkortasunarekin eta ingurumenaren zaintzarekin konprometitutako proiektua da, Euskal Autonomia Erkidegoko Jasangarritasun Energetikoari buruzko 4/2019 Legearen helburu energetikoei eta legezko konpromisoei erantzuna emango diena, eta Elgoibar udalerri berdeagoa eta planetarekiko errespetuzkoagoa bihurtuko dueña”.