JENDAURREAN: Ekiola Parke Fotovoltaikoaren plan berezia

Tokiko Gobernu Batzarrak, 2024ko maiatzaren  27eko bilkuran, Elgoibarko EKIOLA parke  fotovoltaikoaren Plan Berezia lehendabizikoz  onartzea erabaki zuen, Eusko Jaurlaritzako  ingurumen organoak egingo duen ingurumen  txosten estrategikoaren ondorioak kontuan  izatekotan. 

HOGEI EGUNETAKO EPEAN jendaurrean  jartzen da, interesdunek egoki jotzen dituzten  alegazioak aurkezteko, iragarkiaren azkenengo  argitaralpenetik kontatzen hasita.