Asteazken honetan, maitzak 24, Osoko Bilkura Elgoibarko Udalean

Zuzenean jarraitu

 

Gai hauek aztertuko dira: 

LEHENENGOA.- 2023ko apirilaren 26an eta  maiatzaren 2an egindako bilerei dagozkien aktak  onartzea. 

BIGARRENA.- “12 A ARRIAGA 1” eremuaren  UE2ko 5 eta 6 lurzatien xehekapen azterlana  behin betiko onartzea. 

HIRUGARRENA.- Kalebarren plazako 1 eta 2  zenbakietan dauden azoka plaza eta ondoko  eraikina desafektatzeko espedientea behin betiko  onartzea. 

LAUGARRENA.- Elgoibarko Udaleko eta Kirol  Patronatuko 2022ko Kontu Orokorraren behin  betiko onarpena 

BOSGARRENA.- 2023ko aurrekontuarekin  batera onartu zen konpromezuzko  kredituaren aldaketa

SEIGARRENA.- Elgoibarko udalean euskararen  erabilera normalizatzeko VII. planaren (2023- 2027) onarpena. 

ZAZPIGARRENA.- Eskariak eta galderak.