Astearte honetan, irailak 26, Osoko Bilkura Elgoibarko Udalean

JARRAITU ZUZENEAN

Gaiak:

LEHENENGOA.- 2023ko uztailaren 19an egindako  bilerari dagokion akta onartzea. 

BIGARRENA.- 2024ko ordenantza fiskalen hasierako  onarpena. 

HIRUGARRENA.- 2023ko ekitaldiko Udal  aurrekontuaren kredituak, 5/2023 zenbakidun Kreditu  Transferentziaren bidez aldatzeko espedientea  onartzea. 

LAUGARRENA.- 2023ko ekitaldiko Udal  aurrekontuaren kredituak, 6/2023 zenbakidun Kreditu  Gehigarrien bidez aldatzeko espedientea onartzea. 

BOSGARRENA.- 2024 urterako auto-taxien tarifak  onartzea. 

SEIGARRENA.- “Elgoibarko hiri-zuhaitzak babesteko  eta kudeatzeko Ordenantza” lehendabizikoz  onartzea. 

ZAZPIGARRENA.- HAPOren 1F Trenbide 2  eremuko xehetasun azterketaren aldaketa puntuala  behin betikoz onartzea.  

ZORTZIGARRENA.- Elgoibarko osasun-zentro  berria eraikitzeko Udalak eta Osakidetzak sinatu  beharreko lankidetza hitzarmena onartzea, 

BEDERATZIGARRENA.- Zinegotziei ezkontza  zibilak egiteko eskuordetza bereizi gabea eta  iraunkorra emateko, Alkateak eman duen  ebazpenaren berri ematea.

HAMARGARRENA.- Eskariak eta galderak