Karakateko Landa Parkea Babesteko eta Antolatzeko Plan Berezia

Tokiko Gobernu Batzarrak, 2022ko uztailaren 18ko bilkuran, Karakateko Landa Parkea Babesteko eta Antolatzeko Plan Berezia lehendabizikoz onartu zuen.

HOGEI EGUNETAKO EPEAN jendaurrean jartzen da, egoki jotzen diren alegazioak aurkezteko, azkenengo iragarkia argitaratzen denetik kontatzen hasita.

Era berean, urtebeterako, Planaren eremuan onarpenen, baimenen eta lizentzien emakida etetea erabaki zen

IRAGARKIA (PDF)

KARAKATE Landa Parkea Babesteko eta Antolatzeko Plan Berezia(PDF)

KARAKATE Landa Parkea Babesteko eta Antolatzeko Plan Berezia.INGURUMEN_AGIRI_ESTRATEGIKOA(PDF)