2022ko alokairurako udal-laguntzen lerroa zabaldu da Elgoibarko gazteentzat

Laguntza hori jasotzeko baldintza nagusiak honakoak dira: 18 eta 35 urte bitartean izatea, azken bi urteetan gutxienez Elgoibarren erroldatuta egotea eta inolako etxebizitzarik jabetzan ez izatea.

Diru-laguntzaren helburua udalerriko gazteei etxebizitza bat alokatzeko erraztasunak eskaintzea da, emantzipazioa sustatzeko. Horretarako, Udalak 35.000 €-ko partida bat bideratuko du, eskabide kopuruaren arabera egokituz.

Interesdunek ekainaren 3a baino lehen egin dezakete eskabidea, modu telematikoan, udal egoitza elektronikoan.

2021ean, elgoibartar 9 gaztek jaso zituzten alokairurako laguntzak Udalaren aldetik. Bost urtetan, 89 pertsonak.

Gaur egungo gazteek zailtasunak dituzte emantzipatzeko, hainbat arrazoirengatik, hala nola krisi ekonomikoa, langabezia-tasa altua, lan-prekarietatea, etxebizitzen eta alokairuaren prezio altua.

Egoera horren aurrean, eta Elgoibarko gazteen emantzipazioa sustatzeko eta independizatzeko aukera gehiago eskaintzeko, Udalak alokairurako laguntza-lerro bat jarri zuen martxan 2017an, kolektibo horri etxebizitza bat alokatzeko erraztasunak eskaintzeko. Diru-laguntza hau bultzatzen duen 6. Urtea da.

Ane Beitia alkateak nabarmendu du “Elgoibarko etorkizunerako laguntza hori zein garrantzitsua den. Gure gazteek Elgoibarren bizitzeko eta lan egiteko aukera izatea behar eta nahi dugu. Udalak egingo duen Gazteriaren Beharrei eta Emantzipazioari buruzko etorkizuneko Plana funtsezkoa izango da gure gazteei buruzko udal-politikak ezartzeko. Pandemiak are gehiago zaildu du laneratzea eta, beraz, emantzipatzeko aukerak. Horregatik, orain inoiz baino gehiago, ezinbestekoa da horrelako laguntzak bultzatzea”.

Laguntza hori eskatzeko epea zabalik dago, eta, horren bidez, etxebizitzaren alokairuaren hileko kuotaren zati bat diruz lagunduko da. Kasu horretan, kontuan hartuko diren errentak dagokion urte naturalekoak izango dira, hau da, 2022koak.

Hauek dira laguntza eskatzeko bete behar diren baldintzak:

1. 18 eta 35 urte bitartean izatea.

2. Gutxienez azken bi urteetan Elgoibarren erroldatuta egotea.

3. Etxebizitzarik jabetzan ez izatea.

4. Bestelako laguntzarik ez jasotzea alokairurako.

5. Urteko diru-sarrerak 18.000 eta 30.000 euro gordin artekoak izatea.

  • Bi kideren edo gehiagoren kasuan, urteko guztizko diru-sarreren batura ezin izango da 58.000 euro gordinetik gorakoa izan.
  • 18.000 eurotik beherako diru-sarrerak dituzten pertsonek bat egin beharko dute Eusko Jaurlaritzaren GAZTELAGUN programarekin.

6. Laguntza hau aurreko hiru deialdietan jaso ez izana.

Alokairuaren hileko kuotaren zati bat diruz lagunduko da, kasu honetan 2022ko kuotak. Hala ere, laguntza hori lortzeko, etxebizitzaren alokairuaren prezioa ezin izango da 600 eurotik gorakoa izan, eta hortik kanpo geratzen dira babes ofizialeko etxebizitzak, azpietxebizitzak, logelen errentamenduak eta etxebizitza gisa erabilitako lokalak.

Horrela, jasotako laguntza aldatu egingo da onuradun bakoitzaren diru-sarreren arabera:

Diru-sarreren batura 40.000 €-tik beherakoa bada, hileko alokairuaren prezioaren % 50 lagunduko da diruz, hilean 250 €-ko gehieneko balioarekin.

Diru-sarreren batura 40.000 eurotik gorakoa eta 58.000 eurotik beherakoa bada, diru-laguntza hileko alokairuaren prezioaren % 30ekoa izango da, hilean 150 euroko gehieneko balioarekin.

Era berean, errentak hiru alditan ordainduko dira, eta, horretarako, dagozkion hilerokoen ordainketak justifikatu beharko dira, ordainketaren justifikazioa telematikoki aurkeztuz.
Interesdunek ekainaren 3a baino lehen eta modu elektronikoan egin dezakete eskabidea www.elgoibar.eus webgunean.

2021ean, elgoibartar 9 gaztek jaso zituzten alokairurako laguntzak Udalaren aldetik; 5 urtetan, 89k

2021ean, Udalak 13 eskaera jaso zituen guztira, eta horietatik 9 onartu ziren, eskatutako betekizunen arabera. Gazte bakoitzak 3.000 euro jaso zituen gehienez urteko alokairua ordaintzeko (diru-laguntza hori aldatu egiten da bakoitzaren diru-sarreren arabera). 5 urtetan, Udalak 89 pertsonari eman die laguntza hau.