ELGOIBARKO UDALAREN ETA UDAL KIROL PATRONATUAREN KOMUNIKATUA – GREBA BPXPORT LANGILEGOA

Apirilaren 22az geroztik BPXport enpresako langileek Udal Kirol Patronatuaren instalazioetan Sorospen eta Jarduera Gidatuen eta Igeriketa Ikastaroen zerbitzuak ematen dituzte. Greba mugagabeak sortutako egoeraren aurrean, Elgoibarko Udalak, idazki honen bidez, BPXport enpresaren eta bertako langileen arteko gatazka honi eragiten dioten hainbat punturen berri eman nahi die herritarrei.

 

Kiroleko lanbideen duintasuna

Iazko ekainaren 30ean, Euskal Autonomia Erkidegoko jarduera fisikoko eta kiroleko lanbideetan sartzeari eta aritzeari buruzko 8/2022 Legea onartu zen, eta horrek aukera emango du herritarrei kirol-zerbitzuak ematearen kalitatea hobetzeko.

Elgoibarko Udalak, kirol arloko profesionalen baldintzak duindu eta hobetzeko helburuarekin, BPXport enpresaren eskaera onartu zuen, zerbitzu horien esleipenduna den sorospen, zuzendutako jarduera eta igeriketa ikastaroen kontratua beste urtebetez luzatzeari uko egiteko (2023ko otsailetik 2024ko otsailera).

 

Sorospen-zerbitzua, jarduera zuzenduak eta igeriketa-ikastaroak kontratatzea Kiroletako Udal Patronatuaren instalazioetan

Uko egitea onartu ondoren, Udal Kirol Patronatua zerbitzua lizitatzeko plegu berriak prestatzen hasi zen. Plegu horiek aho batez onartu zituzten Udal Kirol Patronatuan ordezkaritza duten alderdi politiko guztiek (EAJ-PNV, EHBildu, PSOE eta Podemos) urriaren 25ean egindako Zuzendaritza Batzordean. Besteak beste, plegu horietan nabarmen hobetu ziren zerbitzu horiek emateko baldintza ekonomikoak, eta ahalegin horrek 150.000 eurotik gorako igoera ekarriko du urtero kontratu honetan.

Ildo horretan, garrantzitsua da argitzea Udalak, Sektore Publikoko Kontratuen Legean oinarrituta, zerbitzu-kontratu mota horietan, kontratuaren prezioa finkatzean, une horretan zerbitzuak ematen diren lekuan aplikatu beharreko hitzarmen kolektiboen baldintza ekonomikoak kontuan hartu behar dituela, baina, era berean, legeak ez diola Udalari uzten enpresei hitzarmenean jasotakoez bestelako lan-baldintzak eskatzen. Hau da, Udala/Patronatua eta gainerako administrazio publikoak enpresak eta langileak irits daitezkeen negoziazioetatik eta/edo akordioetatik kanpo uzten ditu, enpresaren eta langileen arteko jarduera-eremu pribatua delako, Udaletik/Patronatutik kanpokoa. Kasu honetan, hori da Udalak/Patronatuak jokatu zuen zeregina; izan ere, aplikatzekoak diren lan-hitzarmenetan ezarritako lan-baldintzak betetzea eskatu zien enpresei, eta bete egingo direla bermatu zuen. Hortik aurrera, enpresari eta langileei dagokie, beste edozein enpresatan bezala, akordio edo hitzarmen berriak negoziatzea, edo daudenak hobetzea.

Gainera, kontratuaren zenbateko zenbatetsiaren barruan, kontratua bideragarria izateko beharrezkoak diren gainerako gastuak jasotzen dira. Baldintza-agiriak Udalak/Patronatuak zerbitzua modu ezin hobean eman ahal izateko egokitzat jotzen dituen beharrak ezartzen ditu.

Lizitazio horretara sektoreko 3 enpresa aurkeztu ziren, eta 2023ko urtarrilaren 18an BPXport enpresari esleitu zitzaion zerbitzu horiek ematea, alderdi politiko guztiek aho batez eman ere.

Kontratu publiko berri horri 2023ko otsailaren 1ean eman zaio hasiera, 2 urteko iraupena du (2025eko urtarrilaren 31ra arte), gehi beste 2 urteko luzapena egiteko aukera, eta zenbateko ekonomiko zehatz bat ezartzen du. Horrek adierazten du Udalak gutxienez bi urteko legezko konpromisoa duela, lehiaketaren pleguan ezartzen diren ezaugarri jakin batzuekin. Udalak/Patronatuak ezin du esleipenaren zenbatekoa aldatu, ezta kontratua bere kabuz deuseztatu ere, justifikatutako arrazoirik gabe. Greba ez da azkentzeko arrazoi bat.

 

Udalaren/Patronatuaren inplikazioa

Kontratu berria indarrean sartzen den egun berean, 2023ko otsailaren 1ean, BPXport-eko langileek (sorosleek eta begiraleek) Udalari/Patronatuari jakinarazi zioten enpresarekin lan-baldintzen hobekuntza negoziatzeko asmoa zutela, eta, aldi berean, Udalari/Patronatuari eskatu zioten negoziazio horretan parte har zezala.

Udalak/Patronatuak, goian adierazitako legezko arrazoiak direla medio, uste du negoziazioa enpresaren barruan egin behar dela, langileen eta enpresako zuzendaritzaren artean, baina, hala ere, hainbat bilera eta harreman izan ditu bi alderdiekin, eta lan-eremuak sortzen saiatu da, akordioak ahalik eta azkarren lor daitezen.

Hala ere, oraingoz ez da akordiorik lortu eta langile batzuk greba mugagabera joan dira.

Nolanahi ere, Udalak/Patronatuak lanean jarraitzen du, eta legeak ahalbidetzen dizkion kontratu-erraztasunak jartzen ditu egoera horrekin lehenbailehen amaitu ahal izateko.

 


Grebari dagokionez

Enpresak lan-gatazka du bere langileekin, eta, jakina, langileek greba egiteko eskubidea dute. Olaizaga Kiroldegiko igerilekuari eta Olaizagan eta Mintxetan ematen diren ikastaroei eragiten die greba honek.

Udalak/Patronatuak ezin du greba aukeratzen duten langileek egin ohi duten ekintza edo lanik egin, funtsezko jarduera ez delako.

Bestalde, Olaizaga Kiroldegiko igerilekua erabiltzeak eragiten dituen abonuen kostuaren zati proportzionala itzuliko da, baita kaltetutako pertsonei apirilaren azken astean eman ez zitzaizkien ikastaroena ere.

Halaber, gogoratu behar da Olaizaga Kiroldegia eta Mintxeta ez daudela greban eta Olaizaga Kiroldegian eta Mintxetan lan egiten duten langile guztiak ere ez daudela greban. Uste dugu langile horiek ere errespetua merezi dutela, eta balioa eman behar diegula garbiketako, mantentze-lanetako, harrerako eta kontroleko zerbitzuei, bai eta Patronatuko langileei ere, beren eginkizunak egunero betetzen jarraitzen baitute beren lanpostuetan.Mezua herritarrei

Udalak/Patronatuak lanean jarraituko du aldeek beren jarrerak hurbildu ahal izan ditzaten eta alderdi guztiak asebeteko dituen akordio batera irits daitezen.

Eta egoera hau lehenbailehen konpontzea nahi dugu, normaltasunera itzultzeko eta herritarrel udal instalazio guztiez gozatu ahal izateko.