Mendekotasunari buruzko tramitazioa baloratzea

2006ko abenduaren 14an, Autonomia Pertsonala Sustatzeari eta Mendekotasun-egoeran dauden Pertsonak Zaintzeari buruzko Legea edo Mendekotasunaren Legea onartu zen. Lege honen bitartez, pertsonek hainbat prestazio eskuratzeko duten eskubidea onartzen da, beraien mendekotasun mailaren arabera.

Gipuzkoako Foru Aldundiko balorazio organoa pertsona bakoitzaren mendekotasun mailari buruzko irizpena ematen duena da, eta aldi berean, eska daitezkeen zaintzak zehazten dituena.

Aurkeztu beharreko dokumentazioa:

Gipuzkoako Foru aldundiaren Mendekotasun Legearen Gida