Sarreren aurrekontua

 Kapitulua  Izena Euroak 
3 Tasak eta beste sarrerak batzuk 669.500,00
4 Transferentzia arruntak 402.047,00
5 Ondarezko sarrerak 15.303,00

Guztira  1.086.850,00

 

Gastuen aurrekontua

 Kapitulua  Izena Euroak 
1 Langileei ordainketak 146.200,00
2 Ondasun arrunt eta zerbitzuen
erosketa
856.702,64
3 Finantza gastuak 700,00
4 Transferentzia arruntak 78.247,36
9 Pasibo finantzieroen aldaketak 5.000,00

Guztira 1.086.850,00