Sarreren aurrekontua

 Kapitulua  Izena Euroak 
3 Tasak eta beste sarrerak 640.500,00
4 Transferentzia arruntak 790.000,00
5 Ondarezko sarrerak 100,00

Guztira 1.430.600,00

 

Gastuen aurrekontua

 Kapitulua  Izena Euroak 
1 Langileei ordainketak 53.375,00
2 Ondasun arrunt eta zerbitzuen
erosketa
1.376.925,00
3 Finantza gastuak 300,00

Guztira 1.430.600,00