olasogain

Tokiko Gobernu Batzarrak, 2018ko urtarrilaren 15ean egindako bilkuran, Olasogain (Sigmako etxeak) eremua berriz urbanizatzeko proiektua lehendabizikoz onartu zuen eta jendeaurrean jarri zuen hogei lanegunez.

Eragin horietara, JENDAURRERAN JARTZEN DA PROIEKTUA, azter dadin eta egokitzat jotzen diren alegazioak aurkez daitezen. Jendaurreko epea amaituko da datorren OTSAILAREN 21EAN.

PROIEKTUA