Tokiko Gobernu Batzarrak, joan den uztailaren 16an egindako bilkuran Zabalpena eremuko urbanizazio proiektuari dagokion Ingurumen Inpaktuaren Azterlana jendeaurrean jartzea erabaki zuen, hogeitamar lanegunez.

Jendaurreko epea amaituko da hogeitamar lanegun pasa ondoren, dagokion iragarkia Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hurrengo egunetik kontatzen hasita.