• KONTRATZAILEAREN PROFILA
    (Formalizatutako kontratuak: helburua, lizitazioaren eta adjudikazioaren zenbatekoa, prozedura, publizitatea, parte hartu duten lizitatzaileen kopurua eta adjudikaziodunen nortasuna.)